Tillstånd för SoL-verksamheter

Här finns information, e-tjänster och blanketter för de tillstånd som behövs för verksamheter som drivs enligt socialtjänstlagen (SoL).
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (SoL).