Du som vårdas i psykiatrisk tvångsvård

Normalt får ingen vårda dig mot din vilja. Men man kan behöva göra det om du uppfyller alla krav som finns i lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp när du är sjuk eller mår dåligt. 

Vården ska vara trygg och säker.

Du har rätt att undersökas och få behandling av vårdpersonal med rätt medicinsk kunskap.

Vårdpersonalen ska ta hänsyn till vad som är bäst för dig när du får vård. De måste också försöka ta reda på vad du tycker om din vård.

Senast uppdaterad 2023-06-07