Tillstånd för LSS-verksamheter

Här finns information, e-tjänster och blanketter för de tillstånd som behövs för verksamheter som drivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).