Ej verkställda beslut

Här hittar du statistik över ej verkställda beslut. Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år och verksamhetsområde.

Ej verkställda beslut per år

Under 2022 rapporterade kommunerna in drygt 15 000 ej verkställda beslut till IVO. Jämfört med 2021 var detta en minskning med 1 500 ärenden.

Antal registrerade ärenden per år

Ej verkställda beslut per verksamhetsområde

Under 2022 var äldreomsorgen och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS de verksamhetsområden där flest ej verkställda beslut registrerades. Antalet ärenden steg kraftigt under 2020 men har fallit tillbaka efter det.

Antal registrerade ärenden per år

Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen gällde tre av fyra ärenden särskilt boende under år 2022. Även inom dagverksamhet och hemtjänst finns relativt många ärenden, men antalet har fallit tillbaka sedan toppen år 2020.

Antal registrerade ärenden per år

Antal ärenden där IVO ansökt om särskild avgift

Under 2022 fakturerade IVO kommunerna 22,3 miljoner kronor i särskild avgift. Samma år ansökte IVO om särskild avgift i 290 ärenden.

Antal registrerade ärenden och msek (höger axel)