Begär tillgång som kommun till placeringsstödet för HVB

IVO erbjuder kommuner ett placeringsstöd för HVB och stödboenden. Med e-tjänsten kan kommunerna se bland annat vilka HVB och stödboenden som finns i Sverige, ansvariga för verksamheterna och information om eventuella brister som framkommit i IVO:s tillsyn under de senaste tre åren.

Begär tillgång till IVO:s placeringsstöd för HVB och stödboenden

För att en kommun ska få tillgång till Placeringsstöd HVB och stödboenden, ska kommunens IT-funktion kontakta IVO med en sådan begäran. IVO frilistar då kommunens IP-adress.

När kommunen har fått tillgång nås placeringsstödet genom denna länk:

Till tjänsten Placeringsstöd

Information och kontaktuppgifter

Begär åtkomst till placeringsstödet

Senast uppdaterad 2023-06-07