Aktuellt från IVO

Här kan du hitta material, nyheter och underlag från IVO.
Illustration av en kvinna i slöja håller i ett dokument. En kvinna står bredvid och tittar på samma dokument. En man sitter till höger och tittar på en läsplatta.

Nyheter

Så här tar IVO hand om klagomål från barn och unga

10 april 2024
Med anledning av att det i sociala medier förekommer uppgifter om att IVO inte längre skulle ta hand om klagomål från barn och unga ser IVO ett behov av att tydliggöra hur myndigheten tar hand om informationen.

Vad har IVO sett 2023?

01 mars 2024
Vården och omsorgen utmanas av den demografiska utvecklingen och problem med tillgänglighet och patientsäkerhet. Parallellt med dessa påfrestningar vinner oseriösa och i vissa fall kriminella aktörer mark inom vård- och omsorgssektorn.

Årsreodvisning 2023

23 februari 2024
I årsredovisningen för 2023 beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Felaktig läkemedelsförskrivning och missbruk vanliga orsaker till kritik

22 februari 2024
IVO:s tillsynsuppdrag av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är väsentligt i arbetet med att öka patientsäkerheten. I tillsynen under 2023 har IVO sett hur bland annat läkare, sjuksköterskor och tandläkare äventyrar patientsäkerheten.

Skyddat boende blir tillståndspliktigt den 1 april 2024

01 april 2024
Privata aktörer som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende behöver från den 1 april 2024 ansöka om tillstånd från IVO.

Information om risker är avgörande för IVO:s analyser

25 januari 2024
IVO tar årligen emot många tips och upplysningar som sedan ligger till grund för myndighetens riskanalyser. Den 31 januari 2024 ersätter formuläret på sidan Berätta för IVO den blankett och e-tjänst som har använts för att lämna synpunkter på socialtjänst och LSS.