Aktuellt från IVO

Här kan du hitta material, nyheter och underlag från IVO.
Illustration av en kvinna i slöja håller i ett dokument. En kvinna står bredvid och tittar på samma dokument. En man sitter till höger och tittar på en läsplatta.

Nyheter

Vuxna med funktionsnedsättning utsätts ofta för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder

21 september 2023
IVO har genomfört en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar. IVO har funnit brister i 80 av de 90 granskade gruppbostäderna. I två tredjedelar (64 procent) av verksamheterna används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder.

IVO inleder riktad tillsyn av estetisk kirurgi

08 september 2023
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska under hösten genomföra en riktad tillsyn av kliniker som utför estetiska kirurgiska ingrepp.

Angående dom från Förvaltningsrätten i Stockholm om tillstånd enligt LSS och socialtjänstlagen för Humana Assistans AB (mål nr 2132-23)

06 juli 2023
IVO återkallade i januari 2023 tillståndet för Humana Assistans AB mot bakgrund av stora återkrav om assistansersättning från Försäkringskassan på cirka 100 miljoner kronor, flera anmälningar från kommuner och bristande förmåga att följa IVO:s tidigare tillsynsbeslut. Humana överklagade beslutet. Förvaltningsrätten har i en dom upphävt IVO:s beslut att återkalla Humanas tillstånd.

Barnets bästa måste beaktas vid placering vid SiS ungdomshem

30 juni 2023
Kommuners socialnämnder tar inte tillräcklig hänsyn till barnets bästa när barn placeras vid SiS ungdomshem. Det visar IVO:s granskning av tio socialnämnders placeringar.

IVO kritiserar socialnämnder vid omplacering av barn

28 juni 2023
Kommuners socialnämnder uppvisar flera allvarliga brister kring delaktighet och dokumentation vid omplacering av barn. Detta visar IVO:s granskning av 26 socialnämnder där nästan alla de granskade kommunerna brister.

IVO får meddela förelägganden om anmälan till vårdgivarregistret

28 juni 2023
Från och med 1 juli 2023 får IVO möjlighet att förelägga den som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet till vårdgivarregistret, att fullgöra den skyldigheten. Det är viktigt att verksamheter anmäls till vårdgivarregistret för att IVO ska kunna bedriva en effektiv tillsyn.