Om IVO

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.


Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kan komma i kontakt med IVO.


Om IVO:s uppdrag

IVO är en statlig myndighet som sorterar under socialdepartementet.IVO bedriver tillståndsprövning av privata omsorgsverksamheter och tillsyn över vård- och omsorgsverksamheter.


Arbeta hos oss

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.


Behandling av personuppgifter och dataskydd

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behandlar personuppgifter för olika ändamål och i flera olika system i vår roll som tillsyns- och tillståndsmyndighet inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst.


Fakturahantering


IVO internationellt

IVO medverkar i olika internationella nätverk. Socialdepartementet har utsett IVO till expertmyndighet inom några områden och myndigheten deltar även i vissa EU-projekt.


Lättläst om IVO

Här finns information om Inspektionen för vård och omsorg på lättläst svenska. 


Om webbplatsen

På webbplatsen finns fakta och information om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) verksamhet. Vi arbetar löpande med att uppdatera och förbättra webbplatsen för att du som besökare ska hitta rätt.


Organisation

IVO är en myndighet med cirka 770 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet.


Other languages


Press

Här hittar du nyheter, bilder och annan information om Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Sociala medier

I dag finns IVO på LinkedIn, Youtube och Facebook.


Teckenspråk

Här finns ett urval av IVO:s information på teckenspråk.


Upphandlingar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer lagen om offentlig upphandling. Här hittar du information om IVO:s pågående upphandlingar.