Tillstånd för öppenvård och dagverksamhet (SoL)

Öppenvård eller dagverksamhet är vård för enskilda under begränsad del av dygnet. Den kan ges i en specifik lokal, i den enskildes hem eller på annan plats. Verksamheten omfattar inte något boende.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 4 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22