Tillstånd för hem för vård eller boende (HVB) (SoL)

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som tar emot enskilda eller familjer som behöver socialtjänstinsatser i form av vård eller behandling av utbildad personal i kombination med heldygnsvistelse i särskilt anpassade lokaler. En placering på HVB pågår under en begränsad tid med bestämda mål.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 1 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO. Om aktören också bedriver hälso- och sjukvård i samma verksamhet ska en anmälan göras till IVO:s vårdgivarregister.
Senast uppdaterad 2024-04-22