Du som bor på elevhem

Du som bor på ett elevhem vid en riksgymnasieskola för rörelsehindrade, en specialskola eller där viss utbildning drivs för elever med utvecklingsstörning har rätt att klaga på elevhemmet.

Du kan antingen ringa eller skriva till IVO. Du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill. Men om du vill ha hjälp att ändra något som är dåligt där du bor måste de som arbetar på IVO få veta var du bor.

Senast uppdaterad 2023-06-07