Tillstånd för bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som trots stödåtgärder inte kan bo hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till bostad med särskild service.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22