Arbeta hos oss

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.

IVO är en kunskapsorganisation med hög kompetens. En kunskapsorganisation ställer krav på arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering för att kunna utvecklas. Kunskapen hos medarbetarna inom organisationen är central för att verksamhetens mål ska uppnås.

Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Myndigheten har till huvuduppgift att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Våra medarbetare

I vår kärnverksamhet samsas många olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter. De som lockats av att arbeta med tillsyn och/eller i vår tillståndsverksamhet är t ex jurister, läkare, sjuksköterskor och socionomer. Utöver breda kunskaper inom vård och omsorg har de dessutom en förmåga att på ett pedagogiskt sätt se till att de som tillsynas tar del av och använder den nya kunskap de fått av IVO.

Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med många kontakter i en organisation i utveckling. Om du är intresserad av att jobba hos oss har du möjlighet att se vilka jobb som finns lediga under rubriken Lediga jobb.

Läs mer om vad det innebär att jobba statligt på Arbetsgivarverkets webbplats.