IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under corona-pandemin

Foto på äldre man med rullator som står med ryggen till mot kameran.

Eftersom IVO har fått särskilda riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till covid-19, genomför vi nationella granskningar av verksamheter inom äldreomsorgen.

Den första tillsynen som genomfördes i april 2020 fokuserade på smittspridning inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-boenden.

Den andra tillsynen påbörjades i maj 2020 och de första besluten har nu kommit i tillsynen. Tillsynen granskar förutsättningar för individuell vård och behandling.

Under 2021 fortsätter IVO tillsynen av kommunerna och regionernas arbete med den medicinska vården för de som bor på särskilda boenden.