Lämna synpunkter på socialtjänsten och LSS

Har du varit med om eller sett något i socialtjänsten, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen som du vill informera IVO om? Du kan även lämna information om brister eller missförhållanden via Berätta för IVO.
Berätta för IVO

Fyll i en blankett med dina synpunkter 

I första hand ska du vända dig med dina synpunkter till den verksamhet som klagomålet gäller. Verksamheter inom socialtjänsten har en skyldighet att hantera synpunkter inom ramen för sitt kvalitetsarbete.

Ett alternativ till att lämna ett tips till IVO är att fylla i en blankett med dina synpunkter. Tänk på att:

  • Framför synpunkten till verksamheten som klagomålet gäller.
  • Du kan inte vara anonym.
  • Anmälan blir en allmän handling.
  • IVO utreder inte alla synpunkter.

Synpunkter till IVO kan röra omständigheter som rör dig själv eller någon annan. IVO bedömer det inlämnade materialet och tar ställning till om det leder till att IVO inleder tillsyn. Du kommer att meddelas IVO:s ställningstagande via brev eller e-post.

Om IVO inleder en tillsyn efter att du lämnat in synpunkter får du ingen automatisk återkoppling om vad IVO beslutar i ärendet. Kontakta IVO:s registratur om du vill ta del av handlingarna i ett tillsynsärende.

E-tjänst och blankett

Lämna synpunkter på socialtjänsten och LSS

Senast uppdaterad 2023-06-07