Anmälan av händelser och årlig rapportering för blodverksamheter

Blodverksamheter samlar in blod, framställer blodkomponenter samt kontrollerar, förvarar och distribuerar blod och blodkomponenter som används vid transfusion.
Senast uppdaterad 2023-06-07