Tillstånd

Här kan du läsa om de typer av verksamhet som privata företag behöver ha tillstånd för att bedriva. Du hittar också information om hur du gör för att ansöka om tillstånd (eller en ändring av ett tillstånd) liksom hur IVO:s handläggning går till.