Tillstånd

Här finns information för kommuner, privata verksamheter och personer som anordnar egen assistans.

Tandvård och de flesta verksamheter inom hälso- och sjukvård behöver inte tillstånd från IVO. Information om tillståndspliktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården finns nedan under rubriken Hälso- och sjukvårdstillstånd. För övriga verksamhetstyper inom hälso- och sjukvård räcker det med en anmälan till IVO:s vårdgivarregister

Avgift för ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd

Att ansöka om ett nytt tillstånd för att bedriva en omsorgsverksamhet enligt
SoL eller LSS kostar 30 000 kr. Ansökan om att ändra ett tillstånd kostar
21 ooo kr.