Visselblåsning

Här kan du slå larm om missförhållanden som har ett allmänintresse. Det finns också mer information om IVO:s visselblåsningsfunktion.
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär vissa nyheter i svensk rätt. Bland annat ska myndigheter inrätta interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.
Senast uppdaterad 2023-06-07