Vad är en medicinteknisk produkt?

En produkts egenskaper och vad den är avsedd för avgör om det är en medicinteknisk produkt eller inte. Den avsedda användningen framgår av märkning, bruksanvisning och marknadsföring.