Regelverk

Regelverket för medicintekniska produkter är under revidering. Under en övergångsperiod 2021-2022 kommer parallella regelverk att gälla på vissa områden. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad och vara uppmärksam på förändring.