Myndighetssamverkan inom det medicintekniska området

IVO samverkar med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten inom det medicintekniska området.