CE-märkta medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter ska i huvudsak vara CE-märkta. När tillverkaren CE-märker sin produkt intygar denne att produkten uppfyller gällande lagar och föreskrifter.