Medicinteknik

Verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter när de använder medicintekniska produkter.

IVO har tillsyn över hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens användning av medicintekniska produkter och egentillverkning av medicintekniska produkter.

Informationsfilm om medicintekniska produkter

Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om vad medicintekniska produkter är, vilka regelverk som gäller och om IVO och andra myndigheters roll.