Informationssäkerhet

Hälso- och sjukvårdssektorn berörs av den nya lagstiftningen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.