Frågor och svar om IVO:s registertjänst

Hur vet jag om min kommun eller region är ansluten? 

På denna sida uppdaterar vi kontinuerligt information om vilka organisationer som ansökt om behörighet till registertjänsten. Det är alltid kommunens eller regionens företrädare som har den högsta behörigheten och som kan delegera till de som ska använda tjänsten. Om din kommun eller region är ansluten, sök i första hand svaren internt för att få reda på vilka som har behörigheter i din organisation. Du kan också mejla etjanst.register@ivo.se.

Hur loggar jag in? 

När du fått behörighet kommer du att få ett meddelande till din e-postadress. Du kan därefter logga in i registertjänsten. Eftersom vi är måna om att skydda kommunens eller regionens uppgifter behöver du använda Bank-ID eller SITHS-kort för att vi ska kunna säkerställa din behörighet. Vi arbetar på att möjliggöra inloggning via Freja eID.

Vad kan jag göra i e-tjänsten?

Det beror på vilken behörighetsnivå din organisation tilldelat dig. Med lägst behörighet (Användare) kommer du kunna se och redigera uppgifterna för era verksamheter enligt minst ett lagrum enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Högre behörighetsnivåer ser alla era verksamheter och styr vilka personer som har tillgång till dem. Läs mer om olika behörigheter.

Varför kan jag inte se en specifik verksamhet?

För personer med behörighetsnivå Användare är behörigheter fördelade utifrån lagrum enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara så att du inte har behörighet att se det lagrum som verksamheten tillhör eller att din organisation inte anmält den aktuella verksamheten. Registertjänsten visar inte skyddade boenden.

Hur ändrar jag min behörighet?

Personer med behörighetsnivån Ansvarig företrädare eller Administratör har full behörighet att se och redigera verksamheter. Om du har behörighetsnivån Användare kan du vända dig till antingen Ansvarig företrädare eller Administratör i din organisation för utökad behörighet.

Kan vi använda registertjänsten för att anmäla kommunens eller regionens boenden som drivs som aktiebolag eller på entreprenad?

Nej, dessa boenden behöver söka tillstånd och kan inte använda IVO:s registertjänst.