Behörigheter i IVO:s registertjänst

Det finns tre olika slags behörigheter till IVO:s registertjänst. Den högsta behörigheten är endast för den som är ytterst ansvarig för kommunens eller regionens anmälningsplikt till IVO. Hen kan därefter delegera vidare i sin organisation.

Vad behövs för att kunna delegera behörighet? 

Eftersom vi är måna om att skydda kommunens samt regionens uppgifter ska alla som använder registertjänsten styrka sin behörighet genom Bank-ID eller SITHS-kort. Vi arbetar på att möjliggöra inloggning via Freja eID. Den som fördelar behörighet behöver därför även ange personnummer eller HSA-ID till den de vill ge behörighet till. 

Behörigheten delegeras i e-tjänsten under fliken ”hantera organisation”. 

Dessa behörigheter finns

Kommunens eller regionens företrädare (ansvarig företrädare)

Personen med denna behörighet har det formella ansvaret för verksamhetens anmälningsplikt. Denna behörighet ger fullständig överblick över kommunens eller regionens registrerade uppgifter samt möjlighet att redigera dem. Kommunens eller regionens företrädare kan utse och bjuda in nya företrädare, administratörer och användare på det sätt som passar kommunen eller regionen bäst.

Enhetschef eller liknande (administratör)

Administratörer har fullständig överblick över kommunens eller regionens registrerade uppgifter samt har möjlighet att redigera dem. En administratör kan utse och bjuda in användare.

Den som håller kommunens eller regionens uppgifter uppdaterade (användare) 

Ansvarig företrädare eller administratör delegerar behörighet till de personer i kommunen eller regionen som har till uppgift att hålla uppgifterna i IVO:s register uppdaterade. Användare har möjlighet att redigera uppgifter inom det område som ansvarig företrädare eller administratören tilldelat. 

Behörigheten Användare har tillgång till register kopplade till ett eller flera lagrum (SoL och/eller LSS). De som har behörigheten Ansvarig företrädare eller Administratör avgör detta.