Så kan din kommun eller region börja använda IVO:s registertjänst

IVO:s registertjänst finns för att det ska vara enkelt att uppdatera kommunens eller regionens anmälningspliktiga uppgifter i IVO:s register. E-tjänsten ger överblick och du kan nyregistrera och ändra direkt.

Den person som har det yttersta ansvaret för kommunens eller regionens anmälningspliktiga uppgifter är den som initialt ansöker om behörighet för IVO:s registertjänst. Hen kan därefter delegera behörigheter i sin egen organisation.

Om din kommun eller region redan anslutits

Arbetar du i en kommun eller region som redan anslutit sig till denna e-tjänst får du åtkomst till e-tjänsten från personer i din egen organisation. På denna sida kan du se vilka organisationer som anslutit sig till registertjänsten.

När din kommun eller region ska anslutas

Det är den person som ytterst ansvarar för organisationens anmälningspliktiga information hos IVO som initialt ansöker om att anslutas till registertjänsten. Den ansvariga företrädaren kan sedan logga in och bjuda in andra användare under fliken Hantera organisation. På denna sida kan du se vilka behörigheter som finns.

Vi är måna om att skydda din organisations uppgifter. Vid inloggning säkerställer vi därför din behörighet genom Bank-ID eller SITHS-kort. Vi arbetar på att möjliggöra inloggning via Freja eID.

Har du frågor? Läs mer på vår sida där vi samlat frågor och svar.

Läs på den här sidan mer om IVO:s placeringsstöd för HVB och stödboenden.