E-tjänst och blanketter

Rapportering via e-tjänst gör det enklare för kommunen att rapportera ej verkställda beslut till IVO. Här finns information om systemkrav och hur du ansluter dig till e-tjänsten. På den här sidan finns också blanketter som ett alternativ till e-tjänsten.

Handbok

Handbok för ej verkställda beslut (pdf, öppnas i eget fönster)

Behörighet till e-tjänst

För att kunna rapportera via e-tjänst krävs att kommunen har anslutit sig till tjänsten. Kommunen anmäler till IVO vem eller vilka som ska rapportera och vem som ska utses till huvudrapportör. Anmälan görs i blanketten "Anmälan av huvudrapportör".

Varje rapportör behöver e-legitimation (BankID/Mobilt BankID eller SITHS*) och en klientprogramvara med ett säkerhetsprogram.

*) SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll.

Systemkrav

  • Chrome, Firefox, Safari, Edge eller någon av de två senaste versionerna av Internet Explorer
  • Java Script
  • Klientprogramvara för e-legitimation
  • Pdf-läsare

Det finns flera fördelar med e-tjänsten:

  • Du kan rapportera direkt via datorn.
  • E-tjänsten innehåller anvisningar som ger stöd och varnar om du missar att fylla i en obligatorisk uppgift eller om du fyller i en uppgift på ett felaktigt sätt.
  • E-tjänsten har dynamiska fält som tillkommer beroende på vilka val du gör. På så sätt syns bara de fält som du behöver fylla i.
  • Dina rapporter mellanlagras på central server, vilket betyder att du kan återanvända formulären även om du byter dator på jobbet.

Ändring av rapportör

Kommuner som är anslutna till IVO:s e-tjänst kan på egen hand lägga till rapportörer och ändra uppgifter om registrerade rapportörer. Tillägg och ändringar görs av kommunens huvudrapportör.

Registrering av nya rapportörer och ändringar av uppgifter om rapportörer kan göras när som helst i e-tjänsten. Ändringar visas dagen efter genomförda ändringar.

Blanketter

Viktig information: rensa webbläsarens kakor (cookies) för att säkerställa att du laddar ned den senaste versionen av blanketterna nedan. 

Blankett för anmälan av huvudrapportör i e-tjänsten för anmälan av ej verkställda beslut:

SoL - Blanketter för ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f § SoL:

LSS - Blankett för Ej verkställda beslut inom funktionshinderomsorg enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS: