Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Socialnämnden eller motsvarande i en kommun ska rapportera till IVO om en beviljad insats om vård eller omsorg till en individ inte har verkställts inom tre månader. I menyn till vänster finns e-tjänst och blanketter som ska användas för rapporteringen.

Handbok

Här finns instruktioner och information rörande rapporteringen.
Handbok för ej verkställda beslut (pdf, öppnas i eget fönster)

Om du har problem att rapportera in via e-tjänsten

Du som har tekniska problem vid inloggning och rapportering via e-tjänsten är välkommen att kontakta oss för att få hjälp: ejverkstalldabeslut@ivo.se

Rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Detta ska nämnden rapportera till IVO via i första hand e-tjänsten:

  • en individrapport för varje gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader.
  • en individrapport för varje avbruten verkställighet som inte verkställts på nytt inom tre månader.

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. Nämnden bör omedelbart rapportera när ett beslut har verkställts eller avslutats.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut, som är samma varje år, är: 

• 1 januari – 31 januari 

• 1 april – 30 april 

• 1 juli – 31 augusti 

• 1 oktober – 31 oktober 

Observera att rapportering om verkställighet bör göras oberoende av rapporteringsperioderna. Detsamma gäller ärenden som har avslutats av andra anledningar.

Statistik om ej verkställda beslut

På den här sidan finns statistik om bland annat ärendebalanser och väntetider.