Psykiatrisk tvångsvård

Vårdgivare som ska anmäla tvångsåtgärder inom psykiatrin: Inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster samt övervakning av försändelser, och även beslut om fastspänning med bälte eller avskiljande.

IVO ska på ett enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt granska underrättelser från vårdgivare avseende fattade beslut om fastspänning eller avskiljande, inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster eller beslut om övervakning av försändelser.

Ny lagstiftning för barn inom psykiatrisk tvångsvård från och med den 1 juli 2020.

Anmälningar som omfattas av vårdgivarens anmälningsskyldighet till myndigheten utifrån

Blanketter