Begäran om sökning av allmänna handlingar

Ärenden rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i IVO:s diarium

Här kan du se vilka sökträffar som IVO har möjlighet att ta fram om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vilka regelverk som styr vilken information som finns tillgänglig.

Uppgifter om legitimationer

Socialstyrelsen besvarar frågor om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal. T.ex. uppgifter om legitimation, förskrivarkod och/eller specialistbevis, samt eventuella behörighetsinskränkningar som gäller för tillfället. Dessa frågor kan skickas till hosp@socialstyrelsen.se.

I dokument- och ärendehanteringssystem hos IVO finns bl.a. tillsyns- och klagomålsärenden. Ärendena kan ha registrerats på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Här nedan ser du vilka steg du behöver ta för att få ett svar och eventuella avgifter för sökningen.


Vad finns i IVO:s  diarium

I och med patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, som trädde i kraft 2011 ändrades regelverket för klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Till skillnad mot tidigare behöver det inte finnas en namngiven hälso- och sjukvårdspersonal i anmälan. När IVO därför söker på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals personnummer i dokument- och ärendehanteringssystemen ger det inte garanterat ett fullständigt sökresultat rörande hälso- och sjukvårdspersonals förekomst i ett ärende. Det innebär till exempel att sökningen kan identifiera hälso-och sjukvårdspersonal som kan vara såväl kontaktpersoner som patienter. Om du ändå bedömer att ett sökresultat i IVO:s diarium är relevant, följer du stegen här nedan.

Se vilken information som är möjlig att hitta beroende på anmälningsår.


Begära sökning

Följande tre steg beskriver hur du gör för att få information om en legitimerad personal inom hälso- och sjukvården finns registrerad i ärenden hos IVO. En kostnad tillkommer beroende på förfrågans omfattning.

1. Fyll i formuläret 

För att kunna göra en sökning på din förfrågan behöver du fylla i de obligatoriska fälten i formuläret.

Du behöver logga in i e-tjänsten. Det gör du enkelt med SITHS-kort eller med ditt BankID. Läs mer om inloggnings alternativ här. IVO kommer inte lagra dina personuppgifter.

Här kan du fylla i formuläret.

2. IVO söker

IVO gör sökningar i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN:s) diarium för åren 1993-2010 och i IVO:s diarium. Eftersom ärenden hanterats olika under åren ger sökningen i diarierna inte garanterat ett fullständigt sökresultat.

I vilket diarium som anmälan återfinns beror på vilket årtal som anmälan inkommit.

3. Svar från IVO

Du får alltid ett svar från IVO, oavsett om vi hittar någon information eller inte. 

Om sökresultatet visar att det finns anmälningar registrerade på personnumret, uppger IVO respektive ärendes diarienummer, samt om anmälningar finns registrerade i:

  • HSAN:s diarium: bifogas beslut som PDF-fil tillsammans med eventuell information om överklaganden.
  • IVO:s diarium: uppges vilken avdelning inom IVO som har hanterat ärendet (och e-postadressen till avdelningens registratur). Om du vill begära ut allmänna handlingar kontaktar du den avdelningens registratur och uppger diarienummer. Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga.

Läs mer:


Avgifter för sökning

Den första halvtimmen är fri, men från och med andra halvtimmen utgår en timkostnad på 500 kronor/timme. Timpriset baseras på tidsåtgång för framtagande och utskick av handlingar enligt följande modell:

  • Begäran om sökning av allmänna handlingar < 31 minuter: 0 kr
  • Begäran om sökning av allmänna handlingar > 31 minuter: 250 kr
  • Begäran om sökning av allmänna handlingar > 61 minuter: 500 kr
  • Begäran om sökning av allmänna handlingar > 91 minuter: 750 kr
  • Begäran om sökning av allmänna handlingar > 121 minuter: 1000 kr

osv.