Rapportera sprututbytesverksamhet

Det är viktigt med hög kvalitet och säkerhet vid sprututbytesverksamhet. Därför måste verksamheterna varje år lämna en verksamhetsberättelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).