Förhållanden som inte omfattas av prövningen gällande överflyttning av ärenden