Återkallelse av ansökan

Den sökande kommunen kan återkalla ansökan om förhållandena i ärendet har förändrats så att det inte längre är aktuellt med en överflyttning av ärendet.