Informera IVO om risker

Om du som yrkesverksam uppmärksammar missförhållanden eller risker i din egen verksamhet ska det rapporteras i den egna verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.