E-tjänst

Rapportering via e-tjänst gör det enklare för kommunen att rapportera ej verkställda beslut till IVO. Här finns information om systemkrav och hur du ansluter dig till e-tjänsten.