Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en kommun är skyldig att rapportera till IVO om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.

Frågor och svar om ej verkställda beslut

Här har vi samlat de vanligaste svaren på de frågorna kring ej verkställda beslut som kommer in till IVO.

Rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Detta ska nämnden rapportera till IVO via e-tjänst:

  • en individrapport för varje gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader.
  • en individrapport för varje avbruten verkställighet som inte verkställts på nytt inom tre månader.

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. Nämnden bör omedelbart rapportera när ett beslut har verkställts eller avslutats.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Rapporteringsperioder

Sista rapporteringsperioden för 2021 är 1 oktober – 31 oktober.
 
E-tjänsten kommer att vara stängd 1 februari – 31 mars 2022, då ett arbete genomförs för att förbättra e-tjänsten.

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2022 är:

  • 1 januari – 31 januari 2022
  • 1 april – 30 april 2022
  • 1 juli – 31 augusti 2022
  • 1 oktober – 31 oktober 2022
  • 1 januari – 31 januari 2023

Rapportering om verkställighet bör göras oberoende av rapporteringsperioderna. Detsamma gäller ärenden som har avslutats av andra anledningar.