Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

Verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter när de använder medicintekniska produkter.