Anmälan av leverantörer för samhällsviktiga tjänster

Vårdgivare som är leverantörer av samhällsviktig tjänst (se nedan) är skyldiga att anmäla och identifiera sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).