Anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO.