Ledningen utreder

Den som bedriver verksamheten ska utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja ett rapporterat missförhållande.