Anmäl legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

IVO har tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har rätt att utöva sitt yrke i Sverige.