Anmäl läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).