Vårdgivarregistret -anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet

Den som bedriver hälso- och sjukvård i Sverige är i lagens mening vårdgivare och skyldig att anmäla sin hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Anmälan ska göras innan verksamheten startar.

IVO ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård samt tandvård.

Här hittar du information om vad som omfattas av hälso- och sjukvård och hur anmälan till vårdgivarregistret går till.