Psykiatrisk tvångsvård

IVO ska på ett enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt granska underrättelser från vårdgivare avseende fattade beslut om fastspänning eller avskiljande, inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster eller beslut om övervakning av försändelser.

Anmälningar som omfattas av chefläkarens anmälningsskyldighet till IVO

  • Fastspänning
  • Avskiljande
  • Inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster
  • Övervakning av försändelser från en patient

Ny lagstiftning för barn inom psykiatrisk tvångsvård från och med den 1 juli 2020.

Blanketter

Här finns de blanketter som ska användas för att göra dessa anmälningar.

Läs i regelverket