Marknadskontroll

Sedan den 1 september 2014 är IVO marknadskontrollmyndighet för egentillverkade medicintekniska produkter.

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrens. IVO deltar regelbundet i Marknadskontrollrådet, tillsammans med Sveriges övriga marknadskontrollmyndigheter.

IVO är däremot inte marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter.

Årligt program för marknadskontroll publiceras på Marknadskontrollrådets webbsida.

Under 2022 ska IVO enligt programmet särskilt granska medicinska gasanläggningar som är egentillverkade medicintekniska produkter.

IVO:s program för marknadskontroll 2022.