CE-märkta medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter ska i huvudsak vara CE-märkta. När tillverkaren CE-märker sin produkt intygar denne att produkten uppfyller gällande lagar och föreskrifter.

Läkemedelsverket är ansvarig myndighet för CE-märkta medicintekniska produkter och dess tillverkare. För mer information se Läkemedelsverkets webbsida, www.lakemedelsverket.se.

En CE-märkning säger inget om produktens kvalitet i förhållande till andra medicintekniska produkter. CE-märkningen ger alltså inte användaren någon information om en viss medicinteknisk produkt ska väljas i ett enskilt fall.

Som vårdgivare är det viktigt att anskaffa de medicintekniska produkter som vårdgivaren behöver för att kunna bedriva patientsäker vård. De produkter som väljs behöver alltså vara CE-märkta för det användningsområde som vårdgivaren har behov av. Det är därför avgörande att ställa rätt krav redan i upphandlingsskedet.