Medicinteknik

Verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter när de använder medicintekniska produkter.

IVO har tillsyn över hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens användning av medicintekniska produkter, samt egentillverkning och reprocessing av medicintekniska produkter.

Har du frågor om medicinteknik inom IVO:s tillsynsområde?

Välkommen att kontakta medicinteknik@ivo.se

Blanketter

Här hittar du blanketter för både anmälan om negativa händelser och tillbud samt för information om bland annat egentillverkade medicintekniska produkter

Informationsfilm om medicintekniska produkter

Mer information

Informationsblad om egentillverkade medicinska gasanläggningar (pdf, öppnas i eget fönster)