Apoteksverksamhet

Den som bedriver öppenvårdsapotek betraktas som vårdgivare och ska anmäla verksamheten till IVO:s vårdgivarregister. Vårdgivare ska bland annat arbeta systematiskt med patientsäkerhet och även se till att personalen kan fullgöra sin anmälningsskyldighet.

Öppenvårdsapotek

Öppenvårdsapotek är en inrättning för detaljhandel med läkemedel. Den som idag vill bedriva öppenvårdsapotek ska ha tillstånd av Läkemedelsverket.

Öppenvårdsapotek är i den del de bedriver detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel att betrakta som hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Den som bedriver sådan verksamhet är därmed också vårdgivare och faller i dessa delar under IVO:s tillsynsansvar. 

Hälso- och sjukvårdspersonal inom apoteksverksamhet

Apotekare, receptarier och annan apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar, är hälso- och sjukvårdspersonal i lagens mening och står därmed under IVO:s tillsyn.

Skyldighet att anmäla misstanke om överförskrivning

Expedierande apotekspersonal är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att i vissa fall anmäla en läkares eller tandläkares förskrivning till IVO. 

Då expedierande apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, ska detta anmälas till IVO:

Läs i regelverket