Tillsyn av medicinsk vård och behandling

IVO genomför just nu en tillsyn som riktar sig mot regioner och privata verksamheter med ansvar för läkarinsatser vid särskilda boenden för äldre.