Frågor till dig som jobbar med vård och omsorg på särskilt boende för äldre

IVO fortsätter sin tillsyn gällande medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO).